WINACTIE! Yes we houden een winactie! Check onze actie op facebook en instagram en wie weet word jij de winnaar van een Geuzenvlag! De winnaar wordt 30 maart bekend gemaakt!

Voorwaarden winactie Printit24

 1. Winacties worden uitgeschreven door Printit24 onder de handelsnaam RJB Agenturen™ gevestigd te Brielle. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je het winactie bericht hebt geliked en een comment achter hebt gelaten waarom jij dient te winnen. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 6. De looptijd van de actie staat is tot 30 maart 2021.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door medewerkers van Printit24.
 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het Facebook profiel of Instagram profiel waarmee aan de actie is deelgenomen.
 10. Printit24 kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt bekend gemaakt via de Facebook en Instagram pagina.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Printit24 voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Printit24.
 15. Printit24 handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Printit24 ‘t Woud 45, 3232 LN Brielle, 085 30 33 743, e-mail: info@printit24.nl .