Signing | Reclame & Promodrukwerk | Belettering

Betaalbaar   Kwaliteit  l Ook kleine aantallen  w Persoonlijk advies s Ontwerpstudio
Betaalbaar   Kwaliteit  l Direct een offerte   w persoonlijk advies

>>> Juridische informatie

Onderstaand vindt u een aantal belangrijke punten uit onze voorwaarden. Wij verwijzen u echter ten aller tijden naar onze Gebruikersvoorwaarden, Leveringsvoorwaarden en Privacy voor de volledige informatie.

Wij versturen alle wettelijke communicatie en mededelingen per e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij inschrijving of hebt vermeld op onze website. Hiermee ga je akkoord.

Identiteit ondernemer

Printit24 valt onder RJB Agenturen, gevestigd te Brielle, ’t Woud 45, 3232 LN. Telefoonnummer 085 30 33 746, info@printit24.nl, KVK 80016634, rekeningnummer NL40 KNAB 0501 2486 25, BTW-id: NL003387178B49.

Auteursrecht

 • Deze Site en alle Inhoud zijn het auteursrechtelijk eigendom van Printit24 of het auteursrechtelijk eigendom van partijen van wie Printit24 zulk eigendom heeft gelicenseerd. Alle rechten op deze Site en haar Inhoud zijn wereldwijd voorbehouden. Het is strikt verboden de Inhoud of een deel daarvan te behouden, distribueren, publiceren, kopiëren, gebruiken of publiceren, behalve zoals toegestaan volgens ​​onze Gebruiksvoorwaarden.
 • Als je een card ontwerpt en/of een card toevoegt aan één of meerdere producten, ontvang je geen rechten of verplichtingen ten aanzien van individuele card-elementen. Andere Printit24 klanten behouden het recht om de ontwerptool te gebruiken en dergelijke of identieke combinaties van deze elementen te maken. Carpdrint24 kan niet garanderen dat je card niet zal lijken op cards die ontworpen en gebruikt worden door andere partijen.

Gebruik website

 • Alleen jij bent verantwoordelijk voor de inhoud, afbeeldingen, foto’s, tekst of ander materiaal dat je aan je producten toevoegt. Je gaat ermee akkoord geen afbeeldingen, tekst, ontwerpen, servicemerken, handelsmerken of ander werk van derden waarop auteursrechten rust toe te voegen aan je producten, tenzij je de benodigde toestemming hebt van de eigenaren. Je geeft Printit24 toestemming op het door jouw aangeleverde product namens jou te produceren.
 • Printit24 kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor: De grammaticale juistheid of spelling van teksten die door de klant zijn aangeleverd, ontwerpfouten die door de klant zijn gemaakt, een lage resolutie van foto’s die door de klant zijn geüpload, de keuze voor ontwerpopties zoals de afwerking, het aantal of het producttype en schade aan het product die na de levering zijn ontstaan. Controleer het ontwerp zorgvuldig op fouten, voordat je de bestelling plaatst. Printit24 controleert de ontwerpen van zijn klanten niet voordat deze worden geprint.
 • Wijzigen van de overeenkomst is enkel mogelijk als de bestelling nog niet in behandeling genomen is. De consument krijgt altijd per e-mail een melding van het moment dat de aanvraag in behandeling genomen is. Wijziging van de overeenkomst voor het in behandeling nemen dient ten aller tijden telefonisch te gebeuren, waarna de nieuwe overeenkomst door Printit24 schriftelijk bevestigd zal worden.
 • Als consument een bestelling definitief geplaatst en betaald heeft is er geen recht op herroeping.

Betalingscondities

 • De betaling gebeurt bij een bestelling altijd geheel vooraf door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. Pas na ontvangst van de volledige betaling neemt Printit24 de opdracht in behandeling. U krijgt hier een bevestiging van per e-mail.

Levering en transport

 • Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt op werkdagen, via PostNL in opdracht van Printit24. Daarbij wordt het drukwerk verpakt in een stevige enveloppe of bij een groter volume in een (brievenbus) pakket, op een wijze waardoor het product geen schade zal ondervinden.
 • Indicatie voor Nederland is van dinsdag t/m zaterdag binnen 24 uur (afhankelijk van het tijdstip van afgifte bij de bezorger).
 • Voor levertijden in het buitenland verwijzen wij u naar de website van PostNL.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument vanaf het moment dat Printit24 de producten overdraagt aan de vervoerder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Printit24 is niet verantwoordelijk te stellen voor vertragingen van de bezorging van de bestelde producten.
 • In de door Printit24 opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de schriftelijke statusvermelding door Printit24. De levertijden die Printit24 opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Printit24 bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Printit24 die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 5 werkdagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In dit specifiek geval kan de annulering niet tot enige kosten voor de klant leiden. 

Garantie en aansprakelijkheid

 • Printit24 verstrekt geen garanties op de geleverde producten.
 • Printit24 staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Printit24 geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Printit24 heeft medegedeeld.
 • Printit24 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door de consument gemaakte fouten bij de opmaak van het product. Tevens kan Printit24 niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuk op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Printit24 alle schade en nadeel die Printit24 lijdt indien en doordat het door Printit24 geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Printit24 tegen aanspraken van derden op dit punt.
 • Indicatie voor Nederland is van dinsdag t/m zaterdag binnen 24 uur (afhankelijk van het tijdstip van afgifte bij de bezorger). 

Website feedback

 • Suggesties, voorstellen, opmerkingen of andere feedback (collectief “Feedback informatie”) aangeleverd aan Printit24 in connectie met de werking of inhoud van deze site zal door de aanbieder aangeboden en door Printit24 ontvangen worden op een niet-vertrouwelijke basis. Al deze suggesties, opmerkingen en andere informatie worden het exclusieve eigendom van Printit24. 

Klachten

 • Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan via het contactformulier op de ‘Contact’ pagina op de website ingediend worden of via Info@printit24.nl
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24uur na levering nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Printit24.
 • Bij Printit24 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

JOUW IDEALE DRUKWERK PARTNER

CONTACT

 

Klantenservice

085 30 33 743

Email

Info@printit24.nl

Openingstijden

Maandag – Vrijdag 09:00 – 16:30

Adres

‘t Woud 45b, 3232 LN Brielle